Kancelaria Podatkowa
Buchalter

Doradca Podatkowy
Anna Karpiuk
nr wpisu 11841

ul. Armii Krajowej 21/1
19-400 Olecko

tel. kom. 664 966 469
biuro@buchalter.olecko.pl

 

Oferta


Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną, rzetelną i kompleksową obsługę
w zakresie rachunkowo- księgowym oraz kadrowym.

- Doradztwo podatkowe
- PKPiR
- Ryczałt
- Księgi rachunkowe
- Kadry
- Doradztwo finansowe i gospodarcze

 

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe obejmuje:

^^^

PKPiR

Podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązane są prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej nie więcej niż równowartość  1.200.000 euro.
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest wg obowiązującej w danym roku podatkowym skali podatkowej bądź wg stawki podatku liniowego (forma przewidziana dla wybranych grup podmiotów).

Zakres obsługi podstawowej naszej Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

Dodatkowe usługi obejmują:

^^^

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników (będących osobami fizycznymi) spółki cywilnej lub jawnej, których przychody z tej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150.000 euro (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również inne ograniczenia co do możliwości zastosowania w/w formy opodatkowania). Również osoby fizyczne osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Stawki ryczałtu uzależnione są od rodzaju sprzedawanych towarów i świadczonych usług.

Zakres obsługi podstawowej naszej Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

Dodatkowe usługi obejmują:

^^^

Księgi rachunkowe

Zakres obsługi podstawowej naszej Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:

Dodatkowe usługi obejmują:

^^^

Kadry

Obsługa kadrowo – płacowa dostosowywana jest do potrzeb klienta i obejmuje m.in.

^^^

Doradztwo finansowe i gospodarcze

W ramach doradztwa finansowego i gospodarczego zajmujemy się: